IVF/IUI en IXSI 2


Sommige vrouwen hebben problemen om zwanger te worden of hebben al meerdere malen een miskraam gehad. Hier kan acupunctuur hulp bij bieden, ook bij onbegrepen onvruchtbaarheid. Kiest men via een natuurlijke weg om tot een zwangerschap te komen, kan met behulp van acupunctuur de vrouw en daarmee de eicel in optimale conditie gebracht worden om zo tot een bevruchting te komen. De behandeling richt zich ook op het innestelen van de eicel en het tegengaan van afstoten van de eicel. Het is wenselijk om de partner mee te behandelen, zodat ook hij zal in een zo optimaal mogelijke conditie gebracht kan worden en daarmee ook de zaadcellen.

Kiest men voor de medische weg om tot een zwangerschap te komen, kan acupunctuur de IVF of IUI behandeling ondersteunen. Onder het kopje "De Wetenschap" vindt u een artikel over IVF en acupunctuur waaruit blijkt dat de kans op een zwangerschap met IVF vergroot wordt. Ook hier is de behandeling erop gericht om de vrouw (en zo mogelijk ook de partner) in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen zodat een zwangerschap kan ontstaan. Om deze reden is het belangrijk dat u een aantal behandelingen heeft ondergaan voordat u begint met een IVF behandeling. De periode vlak na het oogsten van de eicellen en voor het terugplaatsen is een belangrijk behandelmoment. De acupunctuurbehandelingen zijn nu gericht op het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van het baarmoederslijmvlies, zodat de innesteling van de eicel kan plaatsvinden en de kans op afstoten aanzienlijk verkleind wordt.

Aan het einde van de zwangerschap kan het voorkomen dat uw kind in een stuit ligt. Als uw kind niet spontaan draait, zal door de gynaecoloog worden overgegaan tot een versie( handmatig uitwendig draaien van het kind). Dit is een pijnlijke methode die niet zonder risico voor uw zwangerschap is. Met behulp van acupunctuur en moxa is het mogelijk om uw kind spontaan te laten draaien. Dit is een pijnloze behandeling en kan na instructie thuis worden uitgevoerd. Onder het kopje "De Wetenschap" vindt u een artikel over Moxa en stuitligging.

Na de bevalling kunt u problemen hebben met het op gang komen van de borstvoeding of juist met een borstklierontsteking. Acupunctuur kan hier ook een uitkomst bij bieden. Ook traag herstel, aanhoudende vermoeidheid en een depressie zijn problemen waar acupunctuur u bij kan ondersteunen.

 

Laatst aangepast (maandag, 19 december 2011 09:22)

Copyright © 2010 karibu tel 06-13277686 ---.
All Rights Reserved.