ME CVS en Burn out

Basaal is er sprake van een gevoel van opgebrand zijn. Op en leeg zijn. Dit uit zich in concentratieproblemen, vermoeidheid, futloosheid, soms huilbuien en chaotisch denken. Ook ziet men vaak overal tegen op. Wel zin hebben om dingen te gaan doen, maar niet de fut hebben. Ook de waarneming van de buitenwereld kan verstoord zijn: niet meer goed horen wat mensen om je heen zeggen, niet meer zien en oppikken wat er precies om je heen gebeurt.

Ook is het mogelijk dat iemand overgevoelig wordt voor licht of geluid. Tijdens sociale contacten kan iemand zich opeens erg ongemakkelijk voelen en hem of haar het zweet letterlijk uitbreken. Ook kunnen mensen zichzelf gaan afsluiten van de omgeving.

Vaak ook is iemand met een burn-out teleurgesteld. "Hoe kan mij dit nou overkomen" en "Het werk is toch altijd leuk geweest" zijn veelgehoorde kreten. Het is zaak om niet te verzanden in depressieve buien en al te grote teleurstelling in zichzelf. Het kan namelijk iedereen overkomen. Teleurstelling uit zich vaak in faalangst, moeheid, allerlei lichamelijke klachten en uiteindelijk in volledige uitputting. Dan is een cliënt nog verder van huis.

Wie loopt er risico op burn-out

Mensen die moete hebben met hun eigen lichamelijke grens te ontdekken en te respecteren. Hardwerkende, loyale werknemers en ondernemers lopen risico op burn-out. Ook werkende moeders die werk en zorg combineren krijgen er vaker dan gemiddeld mee te maken. Mensen die perfectionistisch zijn, het werk graag goed doen, niet te beroerd zijn om eens extra aan te pakken en mensen die niet snel nee zeggen. Ook de werkomgeving is hierop van invloed. Zo komt burn-out vaker voor binnen - bijvoorbeeld - het onderwijs. Burn-out valt dan ook wel onder de beroepsziekten.

Zowel voor de patiënt zelf als voor de omgeving, is het vaak niet goed te begrijpen dat juist de hardwerkende, goed presterende werknemer een burn-out krijgt. Echter, op de hardwerkende employee wordt vaak een beroep gedaan en deze werkt ook vaker 's avonds en in de weekends door. "Het werk was juist altijd heel erg leuk," is een veelgehoorde uitspraak van werknemers met een burn-out.

Ook topsporters lopen risico op een burn-out, maar dan met name door lichamelijke uitputting. De geestelijke belasting valt vaak relatief mee en daardoor zijn sporters vaak weer binnen enkele maanden op de been.

Symptomen ME/CVS

De symptomen kunnen worden ingedeeld in 3 categorieën:

* 1 Periodes van allesoverheersende geestelijke en lichamelijke uitputting
Dit gaat samen met krachtsverlies in de spieren en pijnlijke gewrichten en spieren. Eenvoudige taken als zelfverzorging kunnen al te veel zijn. Zo ook met het lezen van een boek of TV kijken. Deze periodes wisselen in duur. Dit kan variëren van dagen tot weken.

* 2 Storingen in het zenuwstelsel
Dit kan zich uiten in de volgende klachten: slecht geheugen, slechte concentratie, slaapstoornissen, emotionele labiliteit met de neiging tot depressiviteit, motorische licht, geluid en geur, hoofdpijn, plotselinge misselijkheid, met name na lichamelijke inspanning

* 3 Slecht functioneren van het immuunsysteem

Uitend in voortdurend griepachtige verschijnselen zoals koorts, maar ook terugkerende infecties als vaginale schimmelinfecties, steenpuisten, voorhoofdholte ontstekingen, voedselovergevoeligheid en de neiging tot het ontstaan van allergieën.

Oorzaak ME/ CVS

Wereldwijd zijn wetenschappers vanuit verschillende studierichtingen op zoek naar de oorzaak of oorzaken van ME/CVS. Medici zoeken naar virussen, psychiaters naar trauma's en psychologen naar (foutieve) cognities (gedachten) die tot het ontstaan van ME/CVS kunnen leiden. Daarnaast zijn er deskundigen die menen dat de oorzaak van ME/CVS een complex geheel is van meerdere factoren. Zij menen dat traumatische levenservaringen en/of verkeerde cognities de weerstand dusdanig kunnen verzwakken dat ME/CVS kan ontstaan, al dan niet uitgelokt door een virus.

In mijn acupunctuurpraktijk behandel ik regelmatig mensen die last hebben van burn-out en ME/CVS. De meesten van hen merken dat ze binnen een aantal behandelingen weer meer plezier in het leven krijgen. Ze worden vitaler en krijgen vaak meer zicht op welke factoren er in hun leefsituatie van belang zijn bij het ontstaan en onderhouden van de burn-out/ ME/CVS. Dat maakt het mogelijk dat ze anders omgaan met hun klachten en met omstandigheden en gebeurtenissen, en daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de burn-out/ME ook op de langere termijn wegblijft

Laatst aangepast (maandag, 12 december 2011 16:49)

 

.....................................